त्यस्तो लघुवित्त यस्तो कसरी भयो!

मुराहरि पराजुली

काठमाडौं, फागुन २८