नाम मात्रको प्रदेश प्रहरी विधेयक संसदमा
मनोज सत्याल काठमाडौं, पुस ३०