५८ सालमा अमान्य गरेका नागरिकताका आधारमा कसैलाई नागरिकता नदिन सर्वोच्चको आदेश
शोभा शर्मा काठमाडौं, वैशाख १३