न्यायाधीश र प्रहरीले नबुझेको प्रनेशको फिल्म समीक्षा
शोभा शर्मा काठमाडौं, जेठ २९