नगरकोटको सिको चरिकोटमा : काम नसक्ने ठेकेदारको फोटो पोल र गाडीमा

काम नगर्ने ठेकेदारलाई सात करोड जरिवाना : आयोजना प्रमुख
प्रशन्न पोखरेल

प्रशन्न पोखरेल

काठमाडौं, कात्तिक ३०