अस्पताल भर्ना हुनुअघि यस्तो रह्यो प्रधानमन्त्रीको दिन
सन्जिब बगाले काठमाडौं, फागुन १९