‘कोरोना भए लुकाउन सम्भव छैन, वडाको च्यानलले समातिहाल्छ’
सेतोपाटी टिम काठमाडौं, चैत २६