बादलको तुलना खिमलाल देवकोटासँग हुन सक्दैन-शंकर पोखरेल
नारायण खड्का दाङ, वैशाख २५