मुख्यमन्त्री पोखरेलको जिकिर- बालुवा, गिट्टी निकासीले चुरे क्षेत्रको विनास हुँदैन