लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राउटे समुदायले मागे दसैं खर्च