कोशीको बजेट: मन्त्रीका क्षेत्रमा खातैखात, अरूका रित्तो हात 

राजु अधिकारी

राजु अधिकारी

विराटनगर, असार ७