'बमजनले मेरी श्रीमतीलाई पनि जबर्जस्ती गर्न खोजेको थियो'
{"status":"success"}