विद्यालयमा दरबन्दी बढाएर र शिक्षकलाई तालिम दिएरमात्र सुधार हुँदैन

विजयमणि पौडेल

तालिम तथा सहयोग उपनिर्देशक,टिच फर नेपाल