युवालाई सहयोग र समर्थन गरौं, क्षमतामाथि राजनीति हैन