किन भयो नेपाल आइडलको सर्वत्र विरोध?
काठमाडौं, भदौ १९