म्यादी दौडमा महिला पाइला
विद्या राजपुत काठमाडौं, कात्तिक २०