जसले गाउँमा अस्पताल बनाउन २ करोड बराबरको जग्गा दान गरे

नारायण खड्का

दाङ, चैत २७