सुई लगाउने बित्तिकै बिरामी बेहोस भएपछि....
नारायण खड्का दाङ, वैशाख १९