पन्ध्र मिनेट दुरीको घर-माइती कहिल्यै एक्लै हिँडिनन् देवमाया
अमृता लम्साल काठमाडौं, भदौ ४