रूख काट्न मानन्धर समूह नालातिर
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २६