विद्यालय रहेको जग्गा आफ्नो भन्दै विद्यालयमा तोडफोड गर्ने एक महिला पक्राउ
सेतोपाटी कञ्चनपुर, फागुन ९