'छोरी भइदिएकी भए ...'
अमृता लम्साल काठमाडौं, चैत ४