वृद्धाश्रममा २० वर्षदेखि सान्नानी
अमृता लम्साल काठमाडौं, चैत १९