पुराना जिन्स 'रिभाइभ' गरेर नयाँ सामान बनाउँदै
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, वैशाख २४