एसएलसी फेल भए पनि चम्किएका ताराहरू
शोभा शर्मा काठमाडौं, असार १३