बुद्ध मूर्ति तोडफोडको सर्वत्र निन्दा
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन २