एउटै जिल्लामा कतै सार्वजनिक विदा, कतै शैक्षिक विदा मात्रै