'पैसाको चिन्ता छैन, बढार्दा-बढार्दै मर्न पाऊँ'
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २