मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योग र अस्पताललाई जरिवाना
सेतोपाटी काठमाडौँ, भदौ १३