कक्षा तीन पढ्ने १३ वर्षीय ट्याक्टर चालक
नारायण खड्का दाङ,भदौ ३१