स्थानीय र स्थानीय सरकारको सहयोगमा चार भवन निर्माण
सेतोपाटी म्याग्दी, असोज १०