गण्डकी प्रदेशले सुरु गर्यो पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान
सेतोपाटी कास्की, असोज १०