प्राचीन ढाँचामा बनाइँदै पाटन र बुंगमती
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस २५