प्राचीन ढाँचामा बनाइँदै पाटन र बुंगमती

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, पुस २५