सांसद मनाङेको सजाय सिडिओको तजविजमा
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, माघ ९