भाडामा एम्बुलेन्स लिएर सेवा दिँदै गाउँपालिका
रासस लमजुङ, चैत १३