निगमको जहाज ग्वान्जाओमा, आज २० टन मेडिकल सामग्री चीनबाट आउँदै