काठमाडौंका नेवारले ठूलो मूल्य चुकाएको २२३ वर्षअघिको महामारी
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख ३