कैलालीका ७ स्थानीय तह मिलेर अस्पताल सञ्चालन गर्दै, भेन्टिलेटरसमेत राख्ने तयारी
सेतोपाटी लम्की, जेठ १७