सिलिन्डरमा भरेर बेचिन्छ गोबर र फोहोरबाट बनेको बायोग्यास लकडाउनका कारण खेर गइरहेको छ दैनिक ३० सिलिन्डर
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, जेठ २४