आरडिटी गर्दै नगरपालिकाले दियो कोरोना परीक्षण प्रमाणपत्र
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, जेठ २४