समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन गरिएको परीक्षणमा ३ जनामा संक्रमण पुष्टि