१२८ वर्ष पुरानो अंग्रेजी कविता, जसमा छ काठमाडौंको चर्चा
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन २७