वीरबहादुर जसले हजारौंलाई बाँडिरहेका छन् मास्क
नारायण खड्का दाङ, साउन ३०