पाटनको जात्रामा 'जात्रै' भयो, काठमाडौंको जात्रा कसरी शान्तिपूर्वक रोकियो?

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, भदौ १८