पाटनको जात्रामा 'जात्रै' भयो, काठमाडौंको जात्रा कसरी शान्तिपूर्वक रोकियो?
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ १८