‘छोरीहरू फाइट गर्न सक्छन् रे, ऊ पनि बाँच्ली कि!’
भानुभक्त काठमाडौं, असोज ६