बजारबाट म्याद गुज्रिएका सामान उठाएर एक वर्ष थप्दै पठाउँथे बोथ्रा 
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज १५