'प्यान्ड्यामिक' बन्यो वर्ष शब्द
एजेन्सी वासिङ्टन, मंसिर १६