'आइसियू खाली छ?' भन्दै काठमाडौंका डाक्टरलाई तारान्तार फोन 
विवेक राई काठमाडौं, वैशाख १३