जहाँ २० रुपैयाँमा पाइन्छ पेटभरी खाना
नारायण खड्का दाङ, वैशाख २१