घरमै पुगेर कोभिड जाँच्दै स्वास्थ्यकर्मी
सेतोपाटी बाजुरा, वैशाख २३